GDPR

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Michaela Irmanová, se sídlem Holedeč 171, 438 01 Žatec, IČ: 613589670, zapsána v živnostenském rejstříku v Žatci, uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje své služby hypotečního specialisty:

  • Jméno a příjmení, firmu
  • IČ, DIČ, adresu
  • E-mailovou adresu
  • Písemnou korespondenci
  • Telefonní číslo

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.